Menu
La stratégie de développement durable de Kloeckner

GROEN STAAL

Het begrip 'groen staal' speelt al een tijdje een grote rol in onze sector. Maar nader bekeken, wordt al snel duidelijk dat groen staal geen universele definitie kent. Tegenwoordig wordt het begrip gebruikt voor staal dat met verminderde uitstoot van CO2 wordt geproduceerd. Hetzelfde gebeurt bij certificeringen en keurmerken. Sommige producenten laten hun staal nu als 'groen' certificeren. Maar deze certificaten verschillen van elkaar, waardoor klanten het lastig kunnen vergelijken.

Dat probleem hebben we opgelost door een universele definitie te ontwikkelen op basis van de vraag vanuit de consument, perspectieven van staalproducenten, technologische routes in de staalproductie en het GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol; vertaald: broeikasgas-protocol) als belangrijkste norm voor het berekenen van koolstofemissies.


STAALPRODUCTIE EN RECYCLING

Gezien de huidige klimaatverandering en dringende noodzaak om broeikasgassen zoals CO2 te verminderen, is staal een veelbesproken onderwerp. De productie ervan gaat immers vaak gepaard met veel emissies. Toch onderstrepen alternatieve productieprocessen en andere voordelige eigenschappen van staal onze overtuiging:

STAAL IS NIET HET PROBLEEM. HET IS ONDERDEEL VAN DE OPLOSSING

Staal is dankzij zijn lange levensduur en onderhoudsvriendelijkheid een veelgevraagd materiaal. Tegenover andere materialen zoals beton of hout, heeft staal nog een groot voordeel dat in de toekomst alleen maar belangrijker wordt: staal kan zonder kwaliteitsverlies oneindig vaak worden gerecycled.


STAALRECYCLING HEEFT AANZIENLIJKE DUURZAAMHEIDSVOORDELEN

Le recyclage de l'acier permet des économies d'énergie

LAGER ENERGIEVERBRUIK

FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Met behulp van recycling bespaart de staalindustrie genoeg energie om jaarlijks ruim 18 miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien.

Le recyclage de l'acier permet de diminuer notre empreinte carbone

LAGERE KOOLSTOFLAST

FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Het recyclen van staal uit één auto vermindert de broeikasgassen met dezelfde hoeveelheid als de gassen die vrijkomen bij het gebruik van ruim 550 liter benzine.


DE ZEVEN STAPPEN VAN STAALRECYCLING

Inzamelen: er kan schroot worden ingezameld uit oude voertuigen, stalen constructies, spoorwegen, schepen, agrarische apparatuur en, uiteraard, consumentenafval.
Sorteren: het staal moet van ander metalen afval en overige afvalstromen worden gescheiden.
Verwerken: het staal wordt versnipperd om het smeltproces te bespoedigen, aangezien bij fijn versnipperd staal de verhouding tussen oppervlak en volume optimaal is.
Smelten: het schroot wordt in een grote oven gesmolten. Het smelten en recyclen kost echter veel minder energie dan het produceren van nieuw metaal uit ruwe grondstoffen.
Zuiveren: zuivering zorgt ervoor dat het eindproduct van hoge kwaliteit en vrij van vervuiling is.
Stollen: het gesmolten staal wordt na de zuivering door een transportband vervoerd zodat het kan afkoelen en stollen. In dit stadium wordt het staal tot verschillende vormen verwerkt.
Le transport est la dernière étape du recyclage de l'acier Transport: wanneer het staal eenmaal afgekoeld en gestold is, is het klaar voor gebruik en wordt het naar andere locaties getransporteerd.

DE DRIE ROUTES VAN STAALPRODUCTIE

IJzerertspellets en sinters zijn de ijzerhoudende grondstoffen. Cokes uit metallurgische steenkool vormt de belangrijkste energiebron. Deze elementen worden samen met kalksteen van bovenaf in de hoogoven gevoerd, terwijl er van onderaf hete lucht de oven in wordt geblazen. Door het verbranden van de cokes ontstaan temperaturen van ~2000°C, waardoor gietijzer en ruwijzer uit de grondstoffen wordt geëxtraheerd. Dit gietijzer wordt tot staal getransformeerd middels oxidatie in een oxystaaloven. Vaak wordt er wat schroot toegevoegd. Vervolgens wordt het resulterende vloeibare staal gegoten.
Voor de meeste staalfabrieken met vlamboogoven is schroot de belangrijkste input. In regio's met competitieve gasprijzen kan ook direct-gereduceerd ijzer worden gebruikt. Voor direct-gereduceerd ijzer worden ijzererts en pellets in vaste toestand gereduceerd om in de vlamboogoven te kunnen gebruiken. Meestal wordt er als reducerende stof natuurlijk gas gebruikt. Het schroot of direct-gereduceerd ijzer wordt in een vlamboogoven op zo'n 3000 °C gesmolten. Grafietelektrodes vormen een lichtboog waarmee elektrische energie in hitte wordt omgezet.
De toekomst van staal is groen. En er zijn twee manieren mogelijk om dat te bereiken. De eerste is staal uit vlaamboogovens waarvoor 100% schroot wordt gebruikt en waarbij de oven op hernieuwbare energie werkt. Aangezien we niet over een onbeperkte hoeveelheid schroot beschikken, is ook de staalproductie via deze route aan grenzen gebonden. De tweede manier is het gebruik van H2 als reducerend gas voor direct-gereduceerd ijzer in een traject met vlamboogoven (zie Vlamboogoven).
Onze categorieën

Kloeckner à créer une classification de la production d'acier vert
Onze initiatieven

Les initiatives RSE de Kloeckner Metals France
Onze partners

Nos partenaires internationaux dans notre démarche de développement durable
Veelgestelde vragen & woordenlijst

Toutes les réponses à vos questions sur l'acier vert Kloeckner
Contact

Contactez-nous si vous avez des questions qui concerne notre classification