Menu
Kloeckner à mis en place un système de classification des aciers verts

ONZE CATEGORIEËN

GROEN STAAL: DE ZES CATEGORIEËN DIE WE HEBBEN GEDEFINIEERD

Methodologie volgens internationale normen
Rekenmethode volgt internationaal erkend GHG Protocol

Uitstoot van ruw materiaal tot productie
Uitstoot omvat productie (Scope 1), aangeschafte energie (Scope 2) & toeleveringsketen (Scope 3 Upstream)

Compensatie niet inbegrepen bij categorisering CO2-last (compensatiegegevens als toevoeging)
Fysieke uitstoot bij productie bepaalt de categorie
Catégories et mesures de l'acier vert

Aparte categorie voor 'balanced' groen staal
Het opnieuw uitbalanceren van staalvolumes uit dezelfde fabriek resulteert in een berekende CO2-voetafdruk in plaats van een fysieke voetafdruk – een aparte klasse biedt erkenning voor de inspanningen van spelers met fysieke reductie
 
Achtergrond van 'balanced'

Alle staal die een productieroute doorloopt, leidt fysiek gezien tot dezelfde CO2-voetafdruk

Deze voetafdruk wordt soms boekhoudkundig opnieuw verdeeld tussen hoeveelheden staal in tonnen staal met een hogere en lagere CO2-voetafdruk

WAT ZIJN DE VOORDELEN VOOR KLANTEN?

Tot op heden was het altijd een probleem dat er geen consequente definitie voor het begrip 'groen staal' bestond. Met strikte begrenzingen zorgen we ervoor dat het begrip 'groen staal' alleen wordt gebruikt voor producten met een zo laag mogelijke uitstoot. Bovendien maken de andere categorieën het makkelijker voor klanten om producten met een verlaagde koolstofuitstoot van elkaar te onderscheiden. Customers are thus able to include correspondingly lower emission figures in their carbon footprint.

Les clients disposent d'une information précise sur l'empreinte carbone

We houden rekening met alle uitstoot die is ontstaan vanaf toepassingsgebied 1 tot toepassingsgebied 3 stroomopwaarts. Klanten krijgen voor het eerst gedetailleerde informatie over de voetafdruk van het product.


Grace à notre classification les clients peuvent visualiser rapidement et comparer l'émission de carbone générée pour la fabrication de chaque produit fini.

Dankzij de categorieën en gedefinieerde begrenzingen krijgen klanten snel een transparant overzicht van de CO2 die wordt uitgestoten bij de productie van elk voltooide product. Dat maakt het wederom mogelijk om de voetafdruk op gebied van milieuvriendelijkheid te vergelijken. 


Onze rekenmethoden en strikte begrenzingen voor elke categorie zijn gebaseerd op wetenschappelijk bewijs om greenwashing van producten te voorkomen. Wij waarborgen dat de emissiegegevens die we leveren daadwerkelijk betekenis dragen.


Promouvoir la production d'acier respectueuse de l'environnement

Bij de classificatie van het voltooide product is de productiemethode van het staal doorslaggevend. We hebben er vertrouwen in dat onze categorieën de transitie richting duurzamere productiemethoden in onze industrie zullen versnellen. De klant heeft hier baat bij aangezien er meer groen staal beschikbaar komt.WAT HOUDEN DE VERSCHILLENDE SCOPES IN?

(ou champs d'application) 


Toepassingsgebied 1 omvat alle uitstoot die direct door het bedrijf wordt veroorzaakt. Voorbeelden bij een staalproducent:

  • Uitstoot uit de eigen staalfabrieken
  • Uitstoot uit de eigen bedrijfsvoertuigen
Emissions résultant de la consommation d'énergie achetée

In toepassingsgebied 2 wordt uitstoot vastgelegd die uit het verbruik van ingekochte energie stamt. Dit omvat:

  • Uitstoot uit ingekochte elektriciteit
  • Uitstoot uit stadsverwarming en -koeling die door het bedrijf zelf wordt gebruikt
Emissions rejetées en amont de l'activité de l'entreprise
Emissions rejetées en amont de l'activité de l'entreprise
Emissions rejetées une fois l'activité de production de l'entreprise terminée

Hier wordt uitstoot vastgelegd die ontstaat voordat de bedrijfsactiviteiten van het bedrijf zelf plaatsvinden. Voorbeelden bij een staalproducent:

  • Aangeschafte goederen zoals grondstoffen (bijv. cokes en ijzer) en diensten
  • Productie van vaste activa
  • Transport van aangeschafte goederen naar de vestiging van de staalproducent
Emissions rejetées une fois l'activité de production de l'entreprise terminée

Stroomafwaarts toepassingsgebied 3 omvat uitstoot die ontstaat ná de eigen bedrijfsactiviteiten. Voorbeelden bij een staalproducent:

  • Verwerking van de verkochte staalproducten
  • Gebruik van de verkochte staalproducten
  • Transport van de staalproducten naar distributeurs zoals Kloeckner & Co

Groen staal

L'acier vert Kloeckner Metals Frarnce
Onze initiatieven

Les initiatives RSE de Kloeckner Metals France
Onze partners

Nos partenaires internationaux dans notre démarche de développement durable
Veelgestelde vragen & woordenlijst

Toutes les réponses à vos questions sur l'acier vert Kloeckner
Contact

Contactez-nous si vous avez des questions qui concerne notre classification