Menu
L'acier vert chez Kloeckner Metals France

KLOECKNER TAKES ACTION 2040

De noodzaak om een duurzamere wereld te creëren is nog nooit zo groot geweest. Om de onomkeerbare gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen, moet de opwarming van de aarde worden beperkt tot 1,5°C. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor ons milieu om de grondslagen van het leven voor toekomstige generaties te bewaren. De vermindering van broeikasgassen is dan ook onze belangrijkste doelstelling.

Als pionier in de industrie en een van de weinige spelers in onze sector heeft Klöckner & Co zich aangesloten bij de "Business Ambition for 1.5°"-campagne van het Science Based Targets initiative (SBTi), 's werelds meest ambitieuze en zinvolle kader voor emissiereductie. In het initiatief zijn onze kortetermijndoelstellingen nu erkend als wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen.

Kloeckner passe à l'action pour 2040 et lance sa stratégie de développement durable

ONZE REDUCTIEDOELSTELLINGEN OP MIDDELLANGE TERMIJN

Klöckner & Co heeft zich ertoe verbonden zijn direct beheersbare Scope 1- en Scope 2-emissies tegen 2030 te halveren. Voor Scope 3-emissies waarover wij directe controle hebben (zoals zakenreizen, personeelsreizen, enz.), kijken wij naar de volledige toeleveringsketen, inclusief de emissies van onze activiteiten.

Wij kijken naar de hele toeleveringsketen, inclusief Scope 3-emissies die niet onder onze directe controle vallen.

Tegen 2030 zullen wij deze koolstofemissies met 30% hebben verminderd. We hebben nu een belangrijke eerste stap gezet: SBTi heeft onze emissiereductiedoelstellingen voor 2030 op korte termijn als wetenschappelijk onderbouwd gevalideerd.


Groen staal

L'acier vert Kloeckner Metals Frarnce
Onze categorieën

Kloeckner à créer une classification de la production d'acier vert
Onze partners

Nos partenaires internationaux dans notre démarche de développement durable
Veelgestelde vragen & woordenlijst

Toutes les réponses à vos questions sur l'acier vert Kloeckner
Contact

Contactez-nous si vous avez des questions qui concerne notre classification