CO2-categorisering van groen staal | Nexigen®

Categorisering van staal

    

Het begrip 'groen staal' speelt al een tijdje een grote rol in onze sector. Maar nader bekeken, wordt al snel duidelijk dat groen staal geen universele definitie kent. Tegenwoordig wordt het begrip gebruikt voor staal dat met een verminderde CO2-uitstoot wordt geproduceerd. Hetzelfde probleem zien we bij certificeringen en keurmerken. Verschillende producenten laten hun staal nu als 'groen' certificeren. Maar deze certificaten verschillen van elkaar, waardoor klanten het lastig kunnen vergelijken.

Dat probleem hebben we opgelost door een universele definitie te ontwikkelen op basis van de vraag vanuit de consument, het perspectief van staalproducenten, toegepaste technologieën in de staalproductie en het GHG-protocol (Greenhouse Gas Protocol; vertaald: broeikasgas-protocol) als belangrijkste norm voor het berekenen van broeikasgasuitstoot. Tegelijkertijd zijn wij ervan overtuigd dat naast de volledige eliminatie van CO2-emissies reeds een aanzienlijke vermindering waarde toevoegt op de weg van de groene transformatie. Daarom omvat onze categorisering verschillende CO2-reductieniveaus.

   

De Nexigen®-categorisering voor staal

   

BALANCED

Uitstoot in kg CO₂/ton staal

Uitstoot in kg CO2/ton staal

   

Hoe onze categorisering werkt

   

We verdelen onze staalproducten met verlaagde CO2-uitstoot in vijf categorieën op basis van de daadwerkelijke voetafdruk van het product, van de grondstofwinning en de productie tot en met de levering uit ons magazijn. Deze lopen van START (met een voetafdruk tussen 1750 en 1400 kg CO2 per ton) tot PRIME (400 tot 0 kg CO2 per ton).

Met BALANCED hebben we een aparte categorie voor 'uitgebalanceerd gereduceerde' staalproducten. Afhankelijk van de gebruikte grondstoffen en energiebronnen kunnen binnen één en dezelfde productiefaciliteit producten met verschillende CO2-voetafdrukken worden geproduceerd. In het kader van de berekening wordt eerst gekeken naar de totale uitstoot van de faciliteit. Vervolgens wordt een gemiddelde CO2-uitstoot per geproduceerde ton van het product vastgesteld. Op deze manier wordt de bespaarde uitstoot toegekend aan specifieke hoeveelheden, waardoor de CO2-voetafdruk per saldo wordt verkleind. Deze staalproducten vallen onder onze categorie BALANCED.

✓ Methodologie volgens internationale normen
Onze rekenmethode volgt het internationaal erkende GHG-protocol.

✓ Omvat alle uitstoot van grondstofwinning en de productie, tot en met de levering uit ons magazijn
Uitstoot omvat productie (scope 1), ingekochte stroom (scope 2) en toeleveringsketen (scope 3 upstream).

✓ Bij de categorisering van de CO2-last is geen compensatie inbegrepen
De uitstoot bij de fysieke productie bepaalt de categorisering van het product, compensatie van CO2 wordt niet meegerekend.

   

Meer achtergrondinformatie over staal

Hoogoven (BF BOF)

IJzerertspellets en sinters zijn de ijzerhoudende grondstoffen. Cokes uit metallurgische steenkool vormt de belangrijkste energiebron. Deze elementen worden samen met kalksteen van bovenaf in de hoogoven gevoerd, terwijl er van onderaf hete lucht de oven in wordt geblazen. Door het verbranden van de cokes ontstaan temperaturen van ~2000 °C, waardoor gietijzer uit de grondstoffen wordt geëxtraheerd. Vervolgens wordt dit gietijzer tot staal getransformeerd middels oxidatie in een oxystaaloven (BOF). Vaak wordt er wat schroot toegevoegd. Vervolgens wordt het resulterende vloeibare staal gegoten.

Vlamboogoven (EAF)

Voor de meeste staalfabrieken met vlamboogoven is schroot de belangrijkste input. In regio's met competitieve gasprijzen kan ook direct-gereduceerd ijzer (DRI) worden gebruikt. Voor direct-gereduceerd ijzer worden ijzererts en pellets in vaste toestand gereduceerd om in de vlamboogoven te kunnen gebruiken. Meestal wordt hiervoor aardgas gebruikt als reductiemiddel. Het schroot of direct-gereduceerd ijzer wordt in een vlamboogoven op zo'n 3000 °C gesmolten. Grafietelektrodes vormen een lichtboog waarmee elektrische energie in hitte wordt omgezet.

Direct-gereduceerd ijzer EAF

De toekomst van staal is groen. En er zijn twee manieren mogelijk om groene staalproductie te bereiken. De eerste is staal uit vlamboogovens waarvoor 100% schroot wordt gebruikt en waarbij de oven op hernieuwbare energie werkt. Aangezien we niet over een onbeperkte hoeveelheid schroot beschikken, is ook de groene staalproductie via deze route aan grenzen gebonden. De tweede manier is het gebruik van groene waterstof als reductiemiddel voor direct-gereduceerd ijzer in een traject met vlamboogoven (zie Vlamboogoven). Daarnaast wordt er ook aan andere alternatieven gewerkt om ijzer duurzaam te kunnen reduceren. 

Dankzij de lange levensduur en lage onderhoudsfrequentie gaat wereldwijd de voorkeur uit naar staal als materiaal – voor in de bouw, de automobielindustrie of de scheepsbouw. Tegenover andere materialen zoals beton of hout, heeft staal nog een groot voordeel dat in de toekomst alleen maar belangrijker wordt: staal kan zonder kwaliteitsverlies oneindig vaak worden gerecycled.

Dankzij de geweldige eigenschappen van dit materiaal en de mogelijkheid tot het recyclen van staal, zijn wij van één zaak overtuigd:

Staal is niet het probleem, maar een onderdeel van de oplossing.

Staalproductie gaat vaak met hoge emissies gepaard. Door alternatieve productiemethoden kunnen broeikasgassen zoals CO2 worden beperkt om groener staal te verkrijgen, maar ook het gebruik van gerecycled staal is hier een goede manier voor. In vergelijking met hout en beton is een veel hoger aandeel van het staal recyclebaar: 93% van het staal kan worden hergebruikt.

  • LAGER ENERGIEVERBRUIK: Door staal te recyclen, bespaart de staalindustrie genoeg energie om jaarlijks ruim 18 miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien.
  • LAGERE CO2-LAST: Het recyclen van staal uit één auto vermindert de broeikasgassen met dezelfde hoeveelheid als de gassen die vrijkomen bij het gebruik van ruim 550 liter benzine.

   

De zeven stappen van staalrecycling

    

   

    

   

Neem contact met ons op

   

Stuur ons een bericht als u producten met een lagere CO2-uitstoot van ons wilt kopen of als u meer informatie over Nexigen® wilt. We horen graag van u!

Uw bericht is succesvol verzonden!

We hebben uw bericht ontvangen. We zullen zo snel mogelijk antwoorden. Kloeckner Metals Belgium dankt u voor uw bezoek.

Error!

The form couldn't be submitted. Please try again.

Back to form